Speciallego

Speciallego

Den moderna industriella processen bygger på användningen av de i varje skede modernaste och effektivaste maskinerna på världsmarknaden. Dessa kräver, för att det skall komma att vara till den nytta som krävs rent affärsmässigt, att de betjänas av skickliga tekniker under god ledning.

Mecdon kan med sin rutinerade personal åta sig speciallego inom en mängd olika maskinområden. Tack vare sina teknikers skicklighet kan Mecdon leverera lika hög kvalitet när det gäller speciallego som när det gäller formverktyg.

Mecdons extremt höga kvalitet och snabbhet erbjuder uppdragsgivarna att få fram kortare serier till acceptabla priser.