Formverktyg

form

Mecdons verksamhet bygger sedan 1976 på våra teknikers skicklighet och vår lednings dokumenterade förmåga att ytterst svara för den industriella processen så att ett enligt våra uppdragsgivare lyckat resultat uppnås.

Formverktyg har allt sedan starten varit ett väsentligt inslag i orderstocken särskilt utifrån att Mecdon kunna åta sig de i tiden mest komplicerade verktygen. Dubbelgjutning och trippelgjutning, som anses vara de svåraste processerna att ta fram formverktyg för, ingår sedan några år tillbaka i Mecdons åtaganden utan förbehåll.

Mecdon har genom åren förmått att skola sin personal, anskaffa de rätta maskinerna och leverera kvalitet enligt önskemål till för våra uppdragsgivare acceptabla priser. Detta har varit möjligt genom att Mecdon hela tiden hängt med i konkurrensen, både nationellt och internationellt.

Design kan för våra uppdragsgivare då och då vara en uppgift som de själva anser sig alltför oskolade i för att komma med till Mecdon som utgångspunkt för ett uppdrag.

Mecdon åtar sig alltid att ta fram ett väl fungerande designförslag, som ett led i ett komplett affärsuppdrag. Detta är möjligt tack vare att Mecdon har egen skolad personal för både design, cadcam-ritning och industriell tillverkning.