Kvalitet, miljö- och arbetsmiljö

alwaysVår verksamhet består av tillverkning av formverktyg, annan mekanisk bearbetning samt formsprutning och metallisering av plast. Vårt arbete har som övergripande mål att:

  • Leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet och därigenom skapa långsiktiga kundrelationer. Med rätt kvalitet avses att kundens krav och förväntningar på produkten ska uppfyllas och att leverans sker i rätt tid.
  • Utifrån våra höga kvalitetskrav är det naturligt för oss att följa ISO 9001 och 14001.

Mecdon samt Pink Plastics utför följande valideringsprocesser:
-PFMEA
-FMEA
-MSA
-SPC
-PPAP

Ansvaret för vår kvalitet, yttre miljö och arbetsmiljö delas av alla anställda på företaget.

Certifikatet kan hämtas och läsas i sin helhet här.
Verksamhetspolicyn kan hämtas och läsas i sin helhet här.