Verksamhet

Pink Plastics, PP, verksamhet bygger i praktiken på ledningens förmåga att verkställa Precision Engineering Business i de material företaget arbetar med. Personalens åtaganden består hela tiden av varierande uppdrag, utmaningar av de mest skilda slag som skall lyckas.

Framgång kräver levererade produkter och tjänster som stämmer överens med kundernas önskemål i bekräftade order. Med snabb och innovativ friformsframställning och formsprutningsteknik effektiviseras produktutvecklingen för kunderna. Framtagna modeller och formsprutade detaljer används idag inom en mängd olika applikationer såsom medicintekniska utrustningar, elektromekaniska system, industridesign, fordonsdetaljer, konstruktionskoncept, forskning, utveckling, produktionshjälpmedel m.m.

PP har Nordens bredaste kapacitet inom upplägget ”all in house” för plastprodukter. I verkstaden finns en modern maskinpark på en över 2000 kvm stor golvyta. Där finns den senaste tekniken för framtagning av formverktyg, formsprutor som kan tillgodose kundernas kapacitetsbehov och den senaste tekniken för metallisering av formsprutade plastprodukter, när så önskas.

Med en totallösning, allt från uppslag, modell och moderna prototyper till fullserier i formsprutade detaljer, med eller utan efterföljande metallisering, tillgodoser PP
kundernas önskemål och behov.