Produktion

PP erbjuder formsprutning i såväl korta som långa serier. PP har dokumenterad vana vid formprutning i såväl de flesta
termoplaster som i komplexa material såsom PSU, PPSU, PEEK, PA och POM.
I branschens modernaste och mest avancerade ytbehandlings-anläggning erbjuder PP metallisering av formsprutade detaljer i såväl små som stora serier.

• Kunskap
• Effektivitet
• Produktionssäkerhet
• All in house i praktiken
• Från uppslag och önskemål till fullserier

PROGRAMVARA

Att tidigt kunna simulera formsprutningsförloppet bidrar till en kostnadseffektiv totallösning. PP använder
simuleringsprogram från Moldflow.

En första simulering sker ofta redan på idéstadiet eller i samband med offert.

Som en ytterligare länk i PPs värdekedja kan PP
erbjuda simuleringsanalys i Moldflowsystemet av både verktygsutformningen och formsprutningsprocessen.

• Hög produktkvalitet
• Felfria formverktyget
• Korta ledtider

ENGINEERING

PPs engineeringavdelning har som ett av sina åtaganden att för tillverkningen av formverktyg skapa nya
konstruktioner, som sedan förverkligas in house.
PP åtar sig också att renovera kundernas befintliga formverktyg. Nya krav på prestanda och kvalitet måste uppnås. PP är oftast med från början i utvecklings-
projekten. Det innebär ett nära partnerskap med kunden där PP leder utvecklingsarbetet utifrån överenskommelse om utformning av kravspecifikationer, tester, utvärderingar o.s.v.