Pink Plastics

Avsikten med Pink Plastics, även kallat PP, är att fungera som kunders bollplank från uppslag till fysisk detalj med friformsteknik fram till en slutlig produkt och serietillverkning i formsprutning.

PP är ett tillverkande plastföretag vars tekniska försäljare har polymertekniska kunskaper och affärsmässiga färdigheter till nytta för PPs kunder.

Framtidens krav inom produktutveckling handlar om att smidigt, snabbt och bekvämt bedöma idéer och ta fram lämpliga alternativ i konstruktionsprocessen. 

PPs upplägg innebär ett ständigt samarbete med såväl PPs kunder som leverantörer för att komma fram till goda lösningar och kostnadseffektiv produktion.

PPs utvecklade logistik garanterar korta ledtider och hög leveranssäkerhet, allt utifrån ISO 9001-14001.

Med PP som huvudleverantör och samarbetspartner utvecklas beslutskvaliteten genom snabb framtagning av detaljer för design, test, funktion och passform.

Utöver detta så kan PP som enda företag i Sverige erbjuda från ”ax till limpa”-konceptet.
Tillverkning av formverktyg – formsprutning – PVD-metallisering av plast – UV-lackering.
PVD-metalliseringen är det enda alternativet istället för plätering med dess negativa miljöpåverkande effekter. Kontakta gärna oss för samtal gällande metallisering av plast.

• FRIFORMSFRAMSTÄLLNING

• PROTOTYPER
• MODELLVERKTYG

• FORMVERKTYG

• FORMSPRUTNING
• PVD-METALLISERING AV PLAST