Har du en bra idé?

ideMecomer tar gärna emot idéer och förslag på nya innovativa plastprodukter. Vi är alltid öppna för att investera i bra idéer om affärsmöjligheten bedöms som god.

Mecomers arbetsprocess

När du kontaktar Mecomer vill vi att du ska kunna presentera din idé på ett strukturerat och lättöverskådligt sätt. Detta kan ske via telefon, email eller personlig kontakt.

Om Mecomer anser att din idé är intressant kommer vi sätta upp ett möte där vi får chansen att lära känna varandra bättre. Vi gör en lönsamhetsanalys och bedömer sedan om vi vill gå vidare med ett avtal.

När ett royaltyavtal har slutits inleder vi arbetet med att konstruera verktyget som ska producera slutprodukten.

Mecomer arbetar hela tiden med affärsutveckling och marknadsföring och kommer ta de nödvändiga stegen för att få ut produkten på marknaden och lyckas med försäljningen.

 

Klicka här för att kontakta oss.